Samenwerken Disciplines

 

Wij behandelen veelal op locatie, waardoor de samenwerking met andere professionals optimaal is. Wij werken onder andere nauw samen met:
• Intern begeleiders en leerkrachten
• Ambulant begeleiders
• Tandartsen en orthodontisten
• Orthopedagogen en peuterspeelzaal begeleiders
• Huisartsen
• Kinderartsen
• Speltherapeuten
• Wijkteam

 

Als deze drie pijlers in balans zijn, is er een optimale omgeving waarin uw kind zich het best kan ontwikkelen en het snelst successen kan ervaren.