Tarieven Logopedie 2017

(Vastgesteld door Nederlandse Zorgautoriteit 2016)


Reguliere Individuele behandeling € 40,53
Niet nagekomen afspraak zonder bericht
50% van reguliere individuele zitting
€ 20,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,06
Screening bij DTL € 20,27
Internet/Telefonische zitting € 40,53
Logopedisch onderzoek zonder dat behandeling volgt € 81,06
Uittoeslag (op medische indicatie) € 22,99
Preverbale logopedie € 81,06
Hanen ouderprogramma € 2286,46
Groepszitting twee personen € 60,80
Groepszitting drie personen € 40,53
Groepszitting vier personen € 30,40
Groepszitting vijf tot 10 personen € 17,37
Overleg met derden € 40,53
Verslaglegging aan derden € 40,53